Çökelek  oluşumu - nitel tanıma

Sulu çözeltilerdeki çeşitli anyon ve katyonlar bir araya geldiklerinde karakteristik renklerde veya karakteristik şekillerde çökelekler oluştururlar. Bu çökelekler yardımıyla bir sulu çözelti ile bulunan iyonlar tanımlanabilir. Nitel analitik kimya laboratuvarı tamamen bu özelliğe dayanır.

Aşağıda bazı katyon ve anyonların nitel tanınmasında kullanılan deneylerin bir kısmı verilmiştir.

Gerekli araç ve kimyasal maddeler

1.Deney tüpü
2.Seyreltik hidroklorik asit, seyreltik sülfürik asit, baryum klorür çözeltisi, kurşun nitrat çözeltisi, demir (III) klorür çözeltisi, gümüş nitrat çözeltisi, potasyum iyodür çözeltisi, sodyum hidroksit çözeltisi

Deneyin yapılışı

1. Beş ayrı deney tüpü hazırlayınız.'Tüplerden ilkine seyreltik hidroklorik asit, ikincisine seyreltik sülfürik asit, üçüncüsüne baryum klorür çözeltisi, dördüncüsüne kurşun nitrat çözeltisi, beşincisine ise demir (III) klorür çözeltisinden beşer mililitre koyunuz.

2.Yukarıdaki tüplerden ilkine gümüş nitrat, ikincisine baryum klorür, üçüncüsüne sülfürik asit, dördüncüsüne potasyum iyodür ve beşincisine sodyum hidroksii çözeltisinden yaklaşık birer mililitre ekleyiniz.

3.Tüplerde gördüğünüz çökeleklere ve bunların renklerine dikkat ediniz. Deneylerin denklemlerini yazınız.
Tarih:8 Aralık 2009 Salı
Puan:
Okunma sayısı :1063