Petrol ve Gaz Üretim Operatörü, Petrokimya Ön Lisans, Motor Ön Lisans, Makina Ön Lisans, Mekatronik Ön Lisans, Petrol Sondajı ve Üretim Ön Lisans, Rafineri Ön Lisans, Kimya Ön Lisans, Kimya Teknolojisi Ön Lisans, Rafineri ve Petrokimya Ön Lisans, Otomasyon Ön Lisans Lisans, Metal İşleme Önlisans, Elektrik-Elektronik Önlisans TPAO, Gaz ve Tesisat Teknolojisi Önlisans, Doğalgaz ve Tesisat Teknolojisi Önlisans Bölümünde işe alımlarda, TC Kimlik Numaranız ile giriş yaparak başvuru yapılabileceği belirtildi. Numaranızı ve şifrenizi esube.iskur.gov.tr ​​sitesindeki iş arayan linkinden alın.


Genel hususlar ve özel koşullar

Başvuru yapacak adayların dikkatine:

A) İnceleme talepleriyle ilgili ortak sorunlar:

1) Sunum koşullarını sağlayan adaylar. İlan tarihinden itibaren 5 gün içerisinde esube.iskur.gov.tr ​​web sitesinde yer alan “İş Arayanlar” linkinden TC kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaparak başvuruda bulunabilirsiniz. Ayrıca servis noktalarına ya da Aro 170 hattına da başvurabilirsiniz. Başvuru süresinin tatil gününe denk gelmesi durumunda başvuru bir sonraki iş günü sonuna kadar uzatılacaktır.

2) Aynı kamu kurum/kuruluşunun işe alım başlangıç ​​tarihi aynı olan ilanlarına yalnızca bir başvuru kabul edilecektir.

3) Başvuru koşullarını sağlayan ve ilan tarihinde geçerli olan KPSS puan türünden en az 60 puan alan adayların önlisans ve lisans eğitim seviyelerinde sunum için başvuruları kabul edilecektir.

4) İlana başvuran öncelikli adaylar, başvuru sırasında başvuruda bulunmak istedikleri listeyi (Tercihli Liste veya Genel Liste) seçeceklerdir. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği başvuruları kabul edilmeyecektir.

5) KPSS kapsamındaki açık kontenjanlara başvuruda bulunanlar ile ilk kez başvuranlar için öncelik belgesi tarihine göre en eski belgeden başlamak üzere açık kontenjan sayısının 4 katı olacak şekilde kesin aday listesi. incelenmek üzere talepte bulunan kamu kurum veya kuruluşuna gönderilecektir.

6) Sunum şartlarına ilişkin listede yer alan adaylar. eğitim düzeyi, deneyim, tercih edilen statü, mesleki nitelikler, yabancı dil gereksinimleri vb. Evrakları, ilanı yapan kamu kurum/kuruluşuna teslim edin. Belge teslim tarihi ve yeri adaylara duyuru yoluyla veya kamu kurum ve kuruluşlarının internet siteleri aracılığıyla bildirilecektir. Durumunu belgeleyemeyen veya yalan beyanda bulunanlar listeden çıkarılacaktır. Kamu kurum ve kuruluşlarının isteğine bağlı olarak liste dışı kalanların yerine sıralamaya başka kişiler de dahil edilebilir. Belgeler, işçiyi işe alan kamu kurum veya kuruluşunun isteğine bağlı olarak sınavdan önce veya sonra gönderilebilir ve yönetilebilir.

7) Sınav tarihi, saati, yeri, sınav nitelikleri vb. personel alımını yapan kamu kurum/kuruluşunun internet sitesinde ilan edilecektir. Bu duyuru bir tebligat sayılacak ve adayın adresine posta yoluyla başka bir tebligat yapılmayacaktır.

8) Rüçhan hakkı kazananlardan, başvurduğu ilana işveren tarafından davet edilen ancak cevap vermeyen, sınava girmeyen, işi reddeden veya iş bulan kişilere öncelik verilir. Mücbir sebep halleri dışında, kamu sektöründe kadrolu işçi olma vasfı iptal edilir.

9) Kamu kurum ve kuruluşlarına personel alımı için başvururken Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı daimi adresi dikkate alacağız. İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi ihtiyacı başvuru süresi içerisinde ikametini, gereksinimlerinin karşılandığı bir yere taşıyan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. İkamet yeri değişikliklerinde nüfus kayıt sistemi üzerinden yerleşim yeri bazlı sorgulamalarda işlemin nüfus müdürlüğüne tescil tarihi esas alınmaktadır. Başvurunun yapıldığı yerdeki ikamet yerini değiştiren adaylar, Nüfus Genel Müdürlüğünden aldıkları adres bilgileri raporunu başvuru süresi içinde İŞKUR birimine iletmeleri halinde ilgili ilana başvuruda bulunabilirler.

10) İŞKUR ve ilanı yapan kamu kurum ve kuruluşlarının, gerçeğe aykırı belge veya beyanda bulunan kişilerin başvurularının geçersiz sayılması ve işe alım sürecinin iptal edilmesi konusunda hukuki yollara başvurma hakkı saklıdır.

*İşe alınacak personel üretim asistanı olarak istihdam edilecektir.

*Üniversite Motorlar, Makine, Mekatronik, Petrol Sondajı ve Üretimi, Proses/Rafineri Teknolojisi, Kimya/Kimya Teknolojisi, Rafineri ve Petrokimya Teknolojisi, Otomasyon, Metal İmalatı, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Gaz ve Boru Teknolojisi, Doğal Gaz ve Boru Teknolojisi, Mezuniyet Mimari Tesisat Teknolojisi Önlisans (meslek yüksekokulu) programından alınmış olması gerekmektedir.

*Erkek adayların askerlik hizmetini tamamlamış veya askerlik tecilli veya feragat etmiş olması gerekmektedir.

*Şantiyede çalışma konusunda herhangi bir seyahat kısıtlaması veya engel yoktur.

*Mülakat tarihi ileriki bir tarihte adaylara bildirilecektir.

*Toplam ücret (sosyal yardımlar dahil) 12.743,92 TL/aydır. Ayrıca yıl içinde 112 günlük brüt çıplak ücret üzerinden ikramiye ödenmektedir.


*İş adresi TPAO yerel kuruluşudur (Batman).


*Toplantı Türkiye Petrolleri AO Batman Bölge Müdürlüğü Mahhalesi 72100/BATMAN adresinde yapılacaktır.


nitelikler ve beceriler

özel bilgi

iş deneyimi

petrol ve gaz üreticileri

Eğitim ve kişisel bilgiler


Genel ünite adı Genel bölüm adı Eğitim düzeyi

Meslek yüksekokulunda ön lisans Petrokimya alanında ön lisans

Meslek yüksekokulu ön lisans Motor ön lisans derecesi

Meslek yüksekokulu önlisans mekanik önlisans

Meslek yüksekokulu ön lisans mekatronik ön lisans

Meslek Yüksekokulu Ön Lisans Petrol Sondajı ve Üretimi Ön Lisans

Meslek yüksekokulu ön lisans Rafineri ön lisans

Meslek Yüksekokulu Ön Lisans Kimya Ön Lisans

Profesyonel okul ön lisans kimya teknolojisi ön lisans derecesi

Teknik Yüksekokul Ön Lisans Rafineri ve Petrokimya Ön Lisans

Meslek Yüksekokulu Önlisans Otomasyon Önlisans

Meslek yüksekokulu ön lisans Metal işleme ön lisans

Meslek Yüksekokulu Ön Lisans Elektrik-Elektronik Ön Lisans

Meslek okulunda ön lisans Gaz ve boru teknolojisi alanında ön lisans

Meslek Yüksekokulu Ön Lisans Doğalgaz ve Tesisat Teknolojisi Ön Lisans

Meslek yüksekokulunda ön lisans Mimari inşaat teknolojisinde ön lisansSource link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *