2017/09/07 11:00

Yetkililerin 13 Haziran 2017 tarihli onayı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 70160723-100E.8844912 sayılı “Bilim ve Sosyal Bilimler Programı/Projesi”nin uygulamaya konulmasına karar verilmiştir. “Bilim ve Sosyal Bilimler Projesi” Türkiye genelindeki 34 Anadolu İmam Hatip Lisesinde ilk kez hayata geçirilecek. Proje okulu olarak kentte eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdüren Altunder City Anadolu İmam Hatip Kız Lisesi seçildi.

Proje kapsamında Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Türkiye’nin her yerinden Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemine kayıt yaptırabilecek ve seminer, konferans, söyleşi, bilimsel çalıştay ve deneylere katılabilecek. Laboratuvar araştırmalarına katılın. , Bilimsel aktivite ve gezilerin, kursların yanı sıra ilgi grubunuza göre etkinliklere katılabilir veya saha okumaları yapabilirsiniz.

Project School’da öğrenim öğrencilere ne kazandıracak?

Altunder City Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilgiler Programı kapsamında yeni eğitim-öğretim yılına başlayan okullarda neler değişecek? Hem fen hem de sosyal bilimler liselerinde uygulanan müfredat uygulanacaktır. Milli ve manevi duygusu güçlü, sayısal alanda kendini geliştirmek isteyen ve öğrencilerin geleceğini gözeterek fen eğitimi almak isteyen öğrencilere fen lisesi müfredatı uygulanmakta olup, sosyal bilimler lisesi müfredatı ise; Masu’ya başvurdu. Sosyal bilimler alanında kendini geliştirmek isteyenler için. İmam Hatip okullarında okutulan meslek derslerinin müfredatı yüzde 25, fen ve sosyal bilimler liselerinin müfredatı ise yüzde 75 oranında uygulanacak. Fen bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında ders seçen öğrenciler, bu dersleri daha etkin bir şekilde takip edebilmek için üniversitelerle çalışma fırsatına sahip olacak. Öğrenciler İngilizcenin yanı sıra Arapça da öğrenerek iki yabancı dil öğrenerek mezun olurlar ve ileriyi düşünen, milli ve manevi açıdan hazırlıklı insanlar olarak hayata hazırlanırlar. Önümüzdeki eğitim-öğretim yılında sınırlı sayıda öğrenci kabul edecek olan bu proje okulunun Avant İzzet Baysal Üniversitesi işbirliği çerçevesinde akademik ortam ve fırsatlardan mümkün olduğunca faydalanılması planlanıyor. Öğrenciler, akademik danışmanların rehberliğinde uygulamalı öğretim uygulamalarıyla istedikleri alanda üniversiteye hazırlanırlar.

Proje uygulama süreci nasıl olacak?

Programa/projeye katılan öğrencilerin fen bilimleri (matematik, fizik, kimya, astronomi, biyoloji vb.), beşeri ve sosyal bilimler ve sosyal bilimler (sosyoloji, psikoloji, kamu yönetimi, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler vb.) alanlarında eğitim almaları beklenmektedir. .) Bir yıl boyunca öğretmenlik yaptı. , edebiyat, coğrafya, tarih vb.) haftalık seminer ve konferanslar düzenlenmektedir. Projeye dahil olan öğrencilere Din Eğitimi Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen kitap, makale veya derlemelerden yola çıkılarak okuma programı uygulanacak ve belirlenen eser, makale veya derlemeler her ay Genel Müdürlüğün rehberliğinde yayınlanacak. Din Eğitimi Okunacak. Projeniz ay sonunda proje danışmanınızla görüşülerek değerlendirilecektir. Öğrenciler, 10, 11. 12. sınıfta öğrenciler ilgi alanlarına göre seçmeli ders seçerler. 11. sınıfta 19 saat sosyal bilgiler ve fen bilimleri derslerini, 12. sınıfta ise 20 saat sosyal bilgiler ve fen derslerini seçiyorlar. Bu sınıflara öğrenci seçerken aşağıdaki kriterler dikkate alınır: Sosyal Bilgiler ve Fen Bilimleri 9. sınıf öğrencilerinin yıl sonu ağırlıklı ortalama puanı ile Türk dili ve edebiyatı yıl sonu ağırlıklı ortalama puanının aritmetik ortalaması olarak hesaplanır. Tarih, coğrafya, matematik, fizik, kimya ve biyolojiye yönelik proje dersleri oluşturulacak.

Proje okulu istenen kod: 78138

Ankara Altundar Belediyesi Kız İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Lisesi. Amaç, tüm yükseköğretim kurumlarına çeşitlilik içeren bir eğitim sunmak ve mezunlara devletin her kademesinde faydalı olacak bilgi ve donanım kazandırmaktır. Aileye, çevreye, vatana, millete ve insanlığa hizmeti ibadet sayan bu okul, milli ruha ve manevi güce sahip, geleceğin dünyasına yön verebilecek insan kaynağı yetiştirmeyi amaç edinerek 2018 yılında öğrencilerimize kapılarımızı açtık. Manevi değerler. 27 derslik, fen laboratuarları, kütüphane, 4 grup odası ve 12.500 m2 alana sahip kampüs

Okul Bahçelerinden oluşan okul, 78138 öncelik koduyla öğrenci kabul etmektedir. Ankara Altundar İl Fen ve Sosyal Bilgiler Programında Anadolu İmam Hatip Kız Lisesi’nin proje faaliyetlerinin yanı sıra 10. sınıftan itibaren akademik kurumlarla, yaz programları (yabancı diller, mesleki eğitim vb.) ile de yakın işbirliği içerisindeyiz. .), proje danışmanlığı (eğitim koçluğu), okuma programları, ilgi grupları, hafta içi ve hafta sonları seminer ve konferanslar ve öğrencilere daha iyi bir eğitim sağlamak için destek ve eğitim kursları.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *