“Türkiye’de bilim ihmal ediliyor”

21 Aralık 2015 Pazartesi 06:42

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Profesörü ve Onursal Üyesi. Sn. Özer Bekaloğlu, Yardımcı Doçent, Kimya Bölümü, Aliağa Meslek Yüksekokulu, Ege Üniversitesi. Doçent Ph.D. Seville Schoener ile kimya alanında yaptığı ortak araştırmaların takibini yapmak üzere Arriaga Meslek Yüksekokulu’nu ziyaret etti.

Türkiye’de ftalosiyanin kimyasının kurucusu, İstanbul Teknik Üniversitesi Anorganik Bölümü’nün kurucularından biri, koordinasyon kimyası alanında makaleleri ve etkili araştırmalarıyla Türkiye’nin önde gelen kimyagerlerinden biri ve Türkiye Bilimler Akademisi’nin onursal üyesidir. Dr. Özer Bekaloğlu, asistan. Doçent Ph.D. Ege Üniversitesi Aliağa Meslek Yüksekokulu’nu ziyaret ederek, kimya alanında Sayın Sebille Chenel ile yürütülen ortak araştırmaları takdir etti.

“Bilim ve teknoloji politikası sizin yaratacağınız bir şey değil.”

Çeşitli üniversitelerde davetler üzerine araştırma ve bildirilerini sunan profesör, İzmir İleri Teknoloji Üniversitesi’nde düzenlenen kimya konulu bir konferansın konuğu olarak İzmir’e geldiğini söyledi. Dr. Bekaloğlu daha sonra Ege Üniversitesi Aliağa Meslek Yüksekokulu’nu ziyaret ederek, “TÜBA aracılığıyla üniversite konferans programımız var. Bu nedenle yıl içerisinde birçok üniversiteye gidebiliyorsunuz. Türkiye’de Kimya Fakültesi kapanıyor. Fizik bitiyor. Bilim ve teknoloji politikası planlaması ve yönetimi üzerine bir konferans verdim. Politikacılarımız bu konuyu ciddiye almıyor. Araştırmalarım aracılığıyla kamuoyunu bilinçlendirmek için birkaç yıldır konferanslar düzenliyorum. Bu konu hakkında pek çok bilgi edindim. Çok karmaşık bir konu, bu yüzden herkesin anlayabileceği bir şekilde anlatmaya çalışıyorum “Buraya bunun için geldim” dedi.

“Kimya endüstrimiz yok.”

Profesör Dr. Bekaloğlu, asistan. Doçent Ph.D. Seville Schoener ile karboranlar (bor, karbon ve hidrojen içeren bir bileşik türü) konusunda işbirliği yaptığını ve kanser tedavisinde kullanılan nötron kapsülleri üzerinde çalıştıklarını, bu çalışmaları kontrol ettiğini ve neler olduğunu değerlendirmek için Arriaga’ya geldiğini söyledi. . olabilmek. Bekaloğlu, Türkiye’de bilimin, özellikle de kimyanın çok ihmal edilen bir alan olduğunu sözlerine ekleyerek, “Bunun en önemli nedenlerinden biri Türkiye’de kimya sanayinin olmaması, yani kimya teknolojisindeki araştırmaların ihmal edilmesidir. Bu doğru.” Türkiye sadece yarı işlenmiş kimyasalları alıp, basit işlemlerden geçirip yurt dışına satmayı planlıyor. Kimya dünya çapında endüstrinin güç merkezidir. Türkiye’de hiçbir kimyasal üretilmemektedir. “Bu tür ürünler yok, dolayısıyla Türkiye’de eğitim gören kimyagerler çalışma ortamı bulmakta zorlanıyor” dedi.

(Volkan Gündüz)

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *