Öğretmenlerin hangi okul türü ve disiplinlerde yönetici olarak görev yapabileceği sorusu, bilimsel veriler ve deneyimler kullanılarak çözümlenmelidir. Eğitim kurumlarının yönetimi kanunen ikinci bir görev olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle önemli olan öğretmektir. Uzun yıllardır mevzuattaki temel yaklaşım bu olmuştur. Bu nedenle 657 sayılı Kanun, eğitim kurumu yöneticilerinin de öğretmenler gibi eğitim sınıfına dahil edildiğini belirtmektedir. Son yıllarda eğitim yönetiminin profesyonel bir meslek olup olmadığı konusunda tartışmalar yaşanmakta ve genel idare personelinin yöneticilik pozisyonlarına yükseltilmesi zaman zaman gündeme gelmektedir.

Bir eğitim kurumunda yöneticinin görevi öğretmenlik görevinin yanında olduğundan, doğası gereği yöneticiler öğretim üyeleri arasından seçilmektedir.
Şu anda bir kafa karışıklığı yok ama hangi alan öğretmenlerinin, hangi kurumlarda yönetici olabileceği konusunda büyük bir kafa karışıklığı var. Ne yazık ki bu karışıklık nedeniyle bu sorun çözümsüz kalıyor.
Bu karışıklık kanuna da yansıyor.
2004: Bağlı olunan kurumun şubesine öğretim üyesi olarak atanma yeterliliğini kazandı,

2007: Halk eğitim merkezleri, fakülte salonları ve gece sanatları okullarına müdür olarak atanan kişiler herhangi bir disiplinden öğretmen olmalıdır; eğitimsel araştırma merkezlerine müdür olarak atanan kişiler danışman veya özel eğitim öğretmeni olmalıdır. Turizm Eğitim Merkezine atanacak kişinin Turizm Otelcilik Grubu veya Muhasebe Grubunda öğretmen olması gerekmektedir. Başka bir kuruma atanmanız durumunda aylık ücret yerine kurumda ders verilmesi gerekmektedir.

2008: Halk eğitim merkezleri, öğretmen merkezleri ve gece sanat okullarına yönetici olarak atanan kişilerin her disiplinden öğretmen olması gerekiyor. Rehberlik araştırma merkezi yöneticisi olarak görevlendirilen kişinin rehber öğretmeni veya özel eğitim öğretmeni olmak. Turizm Eğitim Merkezine atanan kişilerin, Otelcilik ve Turizm Yüksekokulunda atölye, laboratuvar veya meslek kursları öğretmeni olarak görevlendirilebilecek niteliklere sahip olmaları gerekmektedir. Başka bir eğitim kurumuna nakledilmeniz durumunda Talim ve Terbiye Kurulu ve Disiplin Kurulu kararları doğrultusunda o eğitim kurumunda aylık olarak öğretebileceğiniz konuları ayarlamanız gerekmektedir.

2013: Atama başvurusunda bulunan eğitim kurumunda öğretim üyesi olarak atanabilmeli veya aylık ücret karşılığında eğitim kurumunda okutulabilecek derslere sahip olmalıdır. Fen ve sosyal bilimler liseleri ile bilim ve sanat merkezlerinde yöneticilik yapmış ve bu okullarda çalışmış veya öğretmenlik yapmış olanlar.
2014: Görevlendirildikleri eğitim kurumunun uzmanlık alanında öğretim üyesi olarak atanabilecekleri tarihte atanmaya hazır olmaları gerekmektedir.

2018: Görevlendirileceğiniz eğitim kurumuyla aynı türdeki bir eğitim kurumunda öğretmen olarak atanabilecek niteliklere sahip olmanız ve aşağıdaki eğitim kurumlarından birinde maaş karşılığında öğretmenlik görevi alabilmenizi sağlayacak bir branşa sahip olmanız gerekmektedir. eğitim kurumları. Görevlendirileceğiniz kurumla aynı türden eğitim kurumu.

Genel koşulların yönetimdeki bu çeşitli uygulamalarına özel koşullarda da rastlanmaktadır.
Bu noktada kazanılan her deneyimden ders alınması gerekiyor ve bu durum daha da karmaşık hale geliyor.
Son değişiklikte de benzer bir kafa karışıklığı görüyorum.
5 Şubat 2021 tarihli yönetmeliğin Genel Müdürlüğün özel şartlarına ilişkin maddesi.

“Madde 6 -…

(2) Yönetici olarak görev alan kişi
a) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında müdür olarak görevlendirilenler, atölye, laboratuvar veya meslek kursları öğretmenleri kapsamına girer.
b) İmam Hatip Lisesi Müdürü ve İmam Hatip Lisesi Meslek Dersi öğretmeni olarak atanan kişi:
c) Özel öğretim kurumlarının müdürlüğüne atananlar. Bilim ve Sanat Merkezi’nde öğretim üyesi, Rehberlik ve Araştırma Merkezi’nde eğitmen, başka bir özel eğitim kurumunda özel eğitim öğretmeni olarak çalıştım.
ç) Fen lisesi müdürü tarafından atanan Matematik, Fizik, Kimya ve Biyoloji öğretmeni olmak.
d) Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, felsefe, psikoloji veya sosyal bilimler lisesi müdürü tarafından atanan yabancı dil öğretmeni olmak.
e) Güzel sanatlar lisesi müdürü olarak görevlendirilen bir kişinin görsel sanatlar/resim veya müzik öğretmeni olmak.
f) Spor lisesi müdürü olarak atanan kişiye beden eğitimi öğretmeni olmak.
Koşullar gerektirir.
(3) (2) numaralı bentte belirtilen nitelikleri taşıyan adayların bulunmaması durumunda başka bir alan öğretmeni atanabilir.
Formdaki madde 1 Mart 2024 tarihinde değiştirilmiş olup, bu maddede de değişiklik yapılmıştır.
“g) İmam Hatip Ortaokulu’na müdür olarak atanan kişinin din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olmak;
g) Anaokulu müdürü olarak görevlendirilen kişinin okul öncesi öğretmeni olmak.
h) İlköğretim okulu müdürü olarak atanan kişinin sınıf öğretmeni olmak.
Şaka eklendi.
Bu bölümlere ek olarak 32. maddede ayrıca “13) Özel eğitim öğretmenleri, özel eğitim normlarına sahip eğitim kurumlarında yönetici olarak atanabilirler” hükmü yer almaktadır. Paragraf eklendi.
32. maddeye ekleme yapılmasının en önemli nedeni davacıların özel eğitim öğretmenlerinin açtığı davayı kazanmış olmasıdır.
Dolayısıyla özel eğitim öğretmenleri, Milli Eğitim Bakanlığı’nın yaklaşımına göre öncelikli olmasa bile, sadece özel eğitim okulları ve öğretim araştırma merkezlerini değil, özel eğitim normlarına sahip tüm okulları da tercih edebilecek.
Milli Eğitim Bakanlığı, özel eğitim öğretmenleri için bu tür düzenlemeler yapmış ancak aynı düzenlemeler yargı kararlarıyla zorunlu kılınsa bile diğer alanlarda da kısıtlayıcı hükümler oluşturmaktadır.
Mesela son yönetmelikte getirildi.
“g) İmam Hatip Ortaokulu’na müdür olarak atanan kişinin din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olmak;
g) Anaokulu müdürü olarak görevlendirilen kişinin okul öncesi öğretmeni olmak.
h) İlköğretim okulu müdürü olarak atanan kişinin sınıf öğretmeni olmak.
baraj ile

Öğretmen olarak atanma imkanı bulan müfettişlerin İmam Hatip ortaokulları, anaokulları ve ilkokullara müdür olmaları etkin bir şekilde engellendi.

Benzer şekilde İmam Hatip Ortaokulu (IHO) öğretmeni olarak atanabilecek tüm branş öğretmenlerinin de yasaklı olacağı belirtildi.

İlkokullarda görev yapabilecek din kültürü ve ahlak bilgisi, İngilizce ve rehberlik öğretmenlerinin işe alınması da engellendi.

Meslek lisesi müdürünün en azından meslek lisesi atmosferini deneyimlemiş öğretmenler arasından seçilebileceği doğru olabilir.

Örneğin, kariyer rehberliği danışmanlarının anaokullarında, ilkokullarda veya IHO’larda müdür olarak çalışamayacaklarını düşünmek mantıksız görünmektedir.

Benzer durumlar pek çok alanda tartışılabilir.

Yönetici vasfına sahipseniz kurum türü sınırlaması anlamsızdır ancak yönetici vasfına sahip değilseniz hangi kuruma atanırsanız atanın sonuç değişmeyecektir.

Bu sorunun belki de en basit ve en bariz çözümü, özel eğitim öğretmenlerinin yönetimli tesislerde (ayrıcalık şartı getirilmeden) öğretmen olarak atanmaları veya öğretim ve derslikler dışında ücretli ders almalarıdır denilebilir. . ve anaokulu öğretmenleri.

Aksi takdirde son yıllarda gördüğümüz gibi öğretmen adayları aynı tipte olup ortaöğretim yöneticisi olup olamayacaklarını tartışıyor, hatta yıldan yıla, eyaletten eyalete farklı uygulamalarla karşılaşıyorduk.

En doğru seçenek Milli Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı’nın özel eğitim gibi yargısal süreçleri beklemek yerine akla, mantığa ve hukuka dayalı düzenlemeler yapması olacaktır.

Kazanılan deneyim, örneğin bir kariyer rehberliği danışmanının bir anaokulunda başarılı bir yönetici olamayacağını veya bir fen ve teknoloji öğretmeninin IHS’de başarısız olduğunu veya en iyi sınıf öğretmeninin bir ilkokulu yönetemeyeceğini kanıtlayabilir; konu kamuoyunun bilgisine sunulmalıdır. Mevzuat yapmak sadece bürokratların yapabileceği bir iş değil, özellikle eğitim söz konusu olduğunda bilimsel verilere ve paydaşların görüşlerine dayalı olarak yapılması gerekiyor.

Ayrıca, yaklaşık 10 yıl öncesine kadar müdür yardımcısı pozisyonunda en az üç yıl müdür yardımcısı deneyimi şartı aranırken, bunun bir yıla indirilmesinin sistem açısından tartışılması gerekiyor.

Maksut Balmuk – ÖğretmenSource link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *